ASG Vietnam tại Hà Nội

ASG Vietnam tại Hà Nội

Tư vấn khách quan và đầy đủ các thông tin về nước du học, trường học và các khóa học của các trường do ASG Vietnam làm đại diện tại Đức.  

ASG Vietnam tại miền Bắc

ASG Vietnam tại miền Bắc

Tư vấn và hỗ trợ du học sinh xây dựng kế hoạch du học, lựa chọn ngành học,  phù hợp với năng lực học tập, mong muốn cá nhân và năng lực tài chính thực tế của gia đình.

ASG Vietnam tại miền Trung

ASG Vietnam tại miền Trung

Hướng dẫn hoàn tất các thủ tục đăng ký nhập học cùng dịch vụ khác như: đăng ký nhà ở, bảo hiểm y tế, bảo lãnh giám hộ, đón sân bay, ...

ASG Vietnam tại miền Nam

ASG Vietnam tại miền Nam

Tư vấn, lập kế hoạch chuẩn bị về hồ sơ tài chính theo từng trường hợp cụ thể và phù hợp với yêu cầu về hồ sơ xin visa của mỗi nước.

ASG Vietnam tại Đức

ASG Vietnam tại Đức

Hỗ trợ DHS trong suốt thời gian du học, trao đổi thông tin về tình hình học tập của DHS với Gia đình. Bảo vệ quyền lợi của DHS đối với các dịch vụ của nhà trường đã đăng ký.  Hỗ trợ gia đình DHS thủ tục hồ sơ xin Visa sang thăm thân.