Hồ sơ xin Visa Đức

Hồ sơ Visa du học nghề Đức

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ Visa du học nghề Đức

Nguồn tham khảo: http://www.vietnam.diplo.de

Cập nhật ngày 27.11.2017Hồ sơ Visa du học nghề Đức

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ Visa du học nghề Đức

Nguồn tham khảo: http://www.vietnam.diplo.de

Cập nhật ngày 27.11.2017

Danh sách hồ sơ cần có

Hộ chiếu có giá trị

Hai ảnh hộ chiếu sinh trắc họcHướng dẫn về ảnh chụp xin cấp thị thực [pdf, 554.38k]

Hai bản Đơn xin thị thực dài hạn khai đầy đủMẫu đơn xin Thị thực dài hạn [pdf, 621.91k]

Hai Bản tuyên bố tự tay ký theo quy định tại Mục 8, Khoản 2, Điều 54 kết hợp với Điều 53 Luật Cư trú Bản tuyên bố tự tay ký [pdf, 224.56k]

Hồ sơ gồm bản gốc và hai bản photo những giấy tờ dưới đây. Đề nghị Bạn soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Bạn, Bạn sẽ nhận lại các bản gốc.

Du học ASG Vietnam sẽ nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

Đề nghị Bạn sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây

Lý lịch theo trình tự thời gian liên tục bằng tiếng Đức

Xác nhận tốt nghiệp phổ thông và đã qua đào tạo nghề hoặc học đại học nếu có.

Xác nhận về những kiến thức đã có trong chuyên ngành muốn được đào tạo.

Những xác nhận về kiến thức có sẵn này đặc biệt là các xác nhận về quá trình đào tạo nghề đã qua hoặc học đại học tại Việt Nam.

Bản viết lý giải động cơ du học nghề Đức

Bản viêt  cần phải cung cấp thông tin, tại sao Bạn muốn được đào tạo trong nghề này. Đề nghị Bạn cũng cho biết, việc học nghề này phù hợp với quá trình đào tạo và nghề nghiệp từ trước đến nay của mình như thế nào. 

Các hợp đồng đào tạo tiếng Đức, đào tạo nghề lý thuyết và thực hành

Đào tạo nghề lý thuyết ở đâu?

Đơn vị sử dụng lao động nào sẽ truyền đạt các kỹ năng thực hành

Các giấy tờ và thông tin khác liên quan về quá trình đào tạo.

Để được nhận vào đào tạo cần phải có chấp thuận của Cơ quan Lao động liên bang. Có thể xin chấp thuận này trong quá trình xin thị thực. Nếu không được chấp thuận, đơn xin thị thực sẽ bị từ chối. Để Bạn yên tâm lập kế hoạch hoặc để đẩy nhanh quá trình xét duyệt, Bạn có thể cố gắng xin trước một giấy tạm chấp thuận của Cơ quan Lao động liên bang. 

Xác nhận đủ trình độ tiếng Đức

Ít nhất đạt trình độ B2 theo „Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu“.

Chỉ công nhận những chứng chỉ của cơ sở tổ thức thi là thành viên của Hiệp hội khảo thí ngôn ngữ châu Âu (ALTE) và có văn phòng tại chỗ với chuyên gia được cử sang ( Goethe- Institut, ÖSD, TestDaF, telc).

Trường hợp đặc biệt: Học tiếng trước khi đào tạo nghề

Đề nghị Bạn lưu ý là kể cả đi học tiếng trước khi đào tạo nghề thì khi xin thị thực cũng phải chứng minh được ít nhất có trình độ tiếng Đức B1. Phải xuất trình những xác nhận sau đây:

1. Thông tin về khóa học tiếng Đức định sang học: Khoảng thời gian học, số giờ học và nếu có thể cả nội dung học, học phí, địa điểm học.

2. Chứng minh đã trả trước tiền học tiếng Đức.

3. Bảo hiểm y tế cho khoảng thời gian học tiếng (Chỉ xuất trình, khi thị thực có thể được cấp)

Chứng minh được bảo hiểm y tế đầy đủ

Nếu theo học khóa đào tạo nghề trong xí nghiệp thì Bạn được bảo hiểm bắt buộc khi khóa đào tạo bắt đầu. Trường hợp này không phải xuất trình xác nhận.

Nếu chỉ đào tạo nghề trong trường thì phải nộp hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm đó phải nêu rõ là đáp ứng cho toàn bộ thời gian học nghề tại Đức. Nếu hợp đồng không nêu rõ điều đó, phải nộp thêm xác nhận bảo hiểm y tế.

Bảo đảm chi phí sinh hoạt/ Chứng minh có đủ khả năng tài chính:

1. Thông tin về chỗ ở và tiền thuê chỗ ở (trong bộ hồ sơ thư mời từ nhà trường).

2. Trong thời gian học tiếng B2: Người đi học phải có ít nhất 720 Euro một tháng.

Cụ thể: 720 EU/tháng * 6 tháng = 4.320 EU

3. Trong thời gian đào tạo: Người đi đào tạo nghề phải có 800 Euro một tháng.

Nếu học ngành Điều dưỡng, lương thực hành nghề được 850 EU/tháng: không phải chứng minh nữa.

Nếu học ngành Khách sạn nhà hàng, lương thực hành nghề năm 1- 2- 3 lần lượt là: 650 – 750 – 800 EU /tháng: Cần chứng minh thêm

 ((800 EU – 650) + (800 EU – 750) + (800 EU – 800)) * 12 tháng = 2.400 EU

Có thể chứng minh khả năng tài chính bằng

Giấy cam kết bảo lãnh với lưu ý là cho mục đích đào tạo. Chứng minh người thứ ba đảm nhận chi phí theo mẫu quốc gia, còn gọi là Giấy cam kết bảo lãnh (Hỏi thông tin chi tiết tại cơ quan ngoại kiều nơi cư trú của người đứng ra cam kết - người cam kết cư trú lâu dài ở nước ngoài có thể đến viết cam kết tại cơ quan đại diện của Đức có thẩm quyền đối với nơi cư trú của người đó) hoặc

Mở một tài khoản phong tỏa. Chuyển tiền cần thiết vào một tài khoản phong tỏa tại Đức (v/d như tại Vietin Bank, Fintiba/Sutor Bank)

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể Văn phòng Visa cần Bạn nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Bạn.Thư động lực du học Đức

Thư động lực phải có sự kết nối giữa nghề bạn chọn học với năng lực học tập, tính cách bản thân, sự đam mê, hoàn cảnh gia đình, v.v.

Mở tài khoản phong tỏa du học nghề Đức

Nộp tiền theo đúng yêu cầu đảm bảo chi phí sinh hoạt trong trong thời gian học tập tại Đức vào một tài khoản phong tỏa tại Đức (ví dụ như tại ngân hàng VietinBank hoặc Deutsche Bank). Bạn có thể nộp bằng Euro hoặc VNĐ được quy đổi theo tỉ giá tại ngày nộp tiền.